loading...

Przykładowa instrukcja

Zadanie 3 – PV – Wartość bieżąca inwestycji

Wartość bieżąca. W matematyce finansowej tego typu pojęcie określa się mianem dyskontowania, operacja odwrotna do oprocentowania.

Funkcja present value pozwala ustalić wartość bieżąca rocznej renty.

W zadaniu mamy podaną

Comiesięczną składkę – istotne słowo COMIESIĘCZNĄ – 300 zł

Roczną stopę zwrotu – 7%

Oraz czas inwestowania – 20 lat

Czyli przez 20 lat, co miesiąc „oddajemy/inwestujemy” 300 zł przy rocznej stopie zwrotu na poziomie 7%.

Obliczamy wartość „inwestycji” na dzień dzisiejszy

Uruchamiamy  funkcje PV – present value  w komórce B8

Etap 1 – Mamy podaną ROCZNĄ stopę zwrotu, inwestujemy CO MIESIĄC

=PV(B5/12;

Etap 2 – liczba rat – podane jest 20 lat, inwestujemy co miesiąc. Musimy pomnożyć lata przez miesiące

=PV(B5/12;B6*12

Etap 3 – rata – 300 zł, oddajemy więc z minusem

=PV(B5/12;B6*12;-B4

Etap 4 – wartość przyszła. W tym przypadku 0 zł

=PV(B5/12;B6*12;-B4;0

Etap 5 – płatność na koniec okresu

=PV(B5/12;B6*12;-B4;0;0)